JUDr. Jan Krouský

Advokátní kancelář / Attorney-at-law office

Vítám Vás na stránkách své advokátní kanceláře, poskytující klientům komplexní právní služby, a to jak českým, tak i zahraničním fyzickým či právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. Právní služby poskytuji zejména formou osobních konzultací, sepisování smluv, právních stanovisek či rozborů, zastupováním klientů při jednáních s obchodními partnery či protistranou, zastupováním v řízeních před soudy a správními orgány, jakož i jinými formami dle přání klienta.

V případě Vašeho zájmu o mé právní služby prosím neváhejte mne kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Welcome to the websites of my attorney-at-law office, providing complex legal services to Czech and foreign clients, private persons as well as corporate entities. We are providing a wide range of legal services – personal consultations, drafting contracts and other legal documents, statements and memorandums, acting on behalf of clients in business negotiations as well as representing them in any judicial or administrative proceedings.

Should you be interested in my legal services, please do not hesitate to contact on any of the below given contact details.

Kontakty / Contacts

JUDr. Jan Krouský
advokát ev. č. 11433
IČ 71464549

t: +420 257 216 133
e: info@jkak.cz
DS: q7dcvr9

Adresa

Arbesovo nám. 257/7
150 00 Praha 5 – Smíchov
Česká Republika